18.0 V 鎚擊式電動起子 1/4" 
M26604258 / IDTB1800V
可選擇搭配電池容量與充電器以及包裝方式
分享此項產品:
   
產品特性表
型號M26604258 / IDTB1800V
電壓18.0 V
空載轉速0~3000 r.p.m
扭力1850kg-cm/181 N-m/133 ft-lb
輸出軸規格1/4"
每分鐘鎚擊數0~3200
馬達Brushless Motor
尺寸L147 x W62 x H229 mm (Battery included)
重量1.36 kgs (Battery included)
適用電池B30425815
B30425820
B30425825
B30425830
B30415815
B30415820
B30415825
B30415830
電池與充電器組合配對表
18.0 VC1034358
C1039358
C1081358C1141358
B30425815
1500mAh
80%:35min
100%:40min
80%:25min
100%:30min
80%:25min
100%:30min
B30425820
2000mAh
80%:45min
100%:50min
80%:35min
100%:40min
80%:35min
100%:40min
B30425825
2500mAh
80%:60min
100%:65min
80%:40min
100%:53min
80%:40min
100%:53min
B30425830
3000mAh
80%:75min
100%:80min
80%:48min
100%:60min
80%:45min
100%:65min
B30415815
1500mAh
80%:35min
100%:40min
80%:25min
100%:30min
80%:25min
100%:30min
B30415820
2000mAh
80%:45min
100%:50min
80%:35min
100%:40min
80%:35min
100%:40min
B30415825
2500mAh
80%:60min
100%:65min
80%:40min
100%:53min
80%:40min
100%:53min
B30415830
3000mAh
80%:75min
100%:80min
80%:48min
100%:60min
80%:45min
100%:65min
對此產品有興趣
相關產品
關於我們
公司簡介
公司沿革
獲獎榮耀
社會責任
公司設備


服務 查看所有常見問題
找一個零售商
產品保固登入
聯繫我們


專業研發技術
無刷馬達設計製造
機構與工業設計
電子驅動系統設計
Li-ion Battery & Charger
多元發展
TECHWAY INDUSTRIAL CO., LTD. 朝程工業股份有限公司
NO.32, 21st Road, Taichung Industrial Park,Taichung, Taiwan, R.O.C.
TEL:886-4-23509298#135 FAX:886-4-23509708 / 23509709
E-mail:sales4@techway.com.tw
TECHWAY INDUSTRIAL CO., LTD.
朝程工業股份有限公司
NO.32, 21st Road, Taichung Industrial Park,Taichung, Taiwan, R.O.C.
TEL:886-4-23509298#135 FAX:886-4-23509708 / 23509709
E-mail:sales4@techway.com.tw

TECHWAY INDUSTRIAL CO., LTD.
朝程工業股份有限公司
NO.32, 21st Road, Taichung Industrial Park,Taichung, Taiwan, R.O.C.
TEL:886-4-23509298#135
FAX:886-4-23509708 / 23509709
E-mail:sales4@techway.com.tw