14.4 V 二段變速螺絲起子  
M26304248/ SDEA1440V
可選擇搭配電池容量與充電器以及包裝方式
分享此項產品:
   
產品特性表
型號M26304248/ SDEA1440V
電壓14.4 V
空載轉速(L) 0~340 r.p.m
空載轉速(H) 0~1400 r.p.m
扭力265 kg-cm/26 N-m/19.2 ft-lb
輸出軸規格/扭力調整1/4"
離合器段數10 sections + 1 drill
馬達2 Pole Motor
尺寸L140 x W63 x H215 mm (Battery included)
重量1.00 kgs (Battery included)
適用電池B30424815
B30424820
B30424825
B30424830
B30414815
B30414820
B30414825
B30414830
電池與充電器組合配對表
14.4 VC1034358
C1039358
C1081358C1141358C1221048
B30424815
1500mAh
80%:25min
100%:30min
80%:25min
100%:30min
80%:25min
100%:30min
80%:min
100%:100min
B30424820
2000mAh
80%:35min
100%:40min
80%:35min
100%:40min
80%:35min
100%:40min
80%:min
100%:135min
B30424825
2500mAh
80%:45min
100%:55min
80%:40min
100%:53min
80%:40min
100%:53min
80%:min
100%:100min
B30424830
3000mAh
80%:55min
100%:70min
80%:48min
100%:60min
80%:45min
100%:65min
80%:min
100%:215min
B30414815
1500mAh
80%:25min
100%:30min
80%:25min
100%:30min
80%:25min
100%:30min
80%:min
100%:100min
B30414820
2000mAh
80%:35min
100%:40min
80%:35min
100%:40min
80%:35min
100%:40min
80%:min
100%:135min
B30414825
2500mAh
80%:45min
100%:55min
80%:40min
100%:53min
80%:40min
100%:53min
80%:min
100%:170min
B30414830
3000mAh
80%:55min
100%:70min
80%:48min
100%:60min
80%:45min
100%:65min
80%:min
100%:215min
對此產品有興趣
相關產品
關於我們
公司簡介
公司沿革
獲獎榮耀
社會責任
公司設備


服務 查看所有常見問題
找一個零售商
產品保固登入
聯繫我們


專業研發技術
無刷馬達設計製造
機構與工業設計
電子驅動系統設計
Li-ion Battery & Charger
多元發展
TECHWAY INDUSTRIAL CO., LTD. 朝程工業股份有限公司
NO.32, 21st Road, Taichung Industrial Park,Taichung, Taiwan, R.O.C.
TEL:886-4-23509298#135 FAX:886-4-23509708 / 23509709
E-mail:sales4@techway.com.tw
TECHWAY INDUSTRIAL CO., LTD.
朝程工業股份有限公司
NO.32, 21st Road, Taichung Industrial Park,Taichung, Taiwan, R.O.C.
TEL:886-4-23509298#135 FAX:886-4-23509708 / 23509709
E-mail:sales4@techway.com.tw

TECHWAY INDUSTRIAL CO., LTD.
朝程工業股份有限公司
NO.32, 21st Road, Taichung Industrial Park,Taichung, Taiwan, R.O.C.
TEL:886-4-23509298#135
FAX:886-4-23509708 / 23509709
E-mail:sales4@techway.com.tw